Tuyển dụng

Tuyển nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh đi giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường nước đóng bình, đá sạch ở các đại lý,cửa hàng, nhà hàng, siêu thị...

Xem thêm

Tuyển nhân viên kế toán

Tuyền nhân viên kế toán tổng hợp

Xem thêm

Tuyển nhân viên chở hàng

Chở bình nước và đá viên đến các đại lý, siêu thị, nhà hàng ...

Xem thêm