Thương hiệu Nhãn hiệu 2019

Thương hiệu Nhãn hiệu 2019

Thương hiệu Nhãn hiệu 2019

Công ty Đông Lô Hà Nội với thương hiệu " ĐL"  đánh giá Top 20, Top 50 " Thương hiệu vàng Việt Nam 2019Top 100 " Thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng 2019", sản phẩm " Nước uống tinh khiết Cool và Đá viên Cool"  chứng nhận " Sản phẩm chất lượng vàng 2019" được đánh giá bởi Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam- Viện Kinh tế và văn hóa- Viện Sở Hữu Trí Tuệ Quốc Tế.