Khuyến mãi Đông Lô Hà Nội

Khuyến mãi Đông Lô Hà  Nội

Khuyến mãi Đông Lô Hà Nội

Để tri ân khách hàng Công ty Đông Lô Hà Nội có chương trình khuyến mãi lớn trong Quí 4 năm 2018 như sau:

  •  Khách hàng mua 10 túi đá được  + một túi; và khi mua 100 túi + một chai dầu nhớt xe máy Morrison  hoặc chai dầu ăn NepTune( tính cả cộng gộp các đơn hàng ). 
  •  Khách hàng mua 10 bình nước được  + một bình nước; và khi mua 100 bình + một chai dầu nhớt xe máy Morrison hoặc chai dầu ăn NepTune( tính cả cộng gộp các đơn hàng).    

                      tongue-out ♥  Nhanh tay kẻo hết  số lượng có hạn ♥