Kế hoạch phát triển thị trường cuối quí 2 và đầu quí 3 năm 2018

Kế hoạch phát triển thị trường cuối quí 2 và đầu quí 3 năm 2018

Kế hoạch phát triển thị trường cuối quí 2 và đầu quí 3 năm 2018

Kế hoạch phát triển thị trường cuối quí 2 và đầu quí 3 năm 2018

( áp dụng cho người làm thị trường )

 1. Tìm hiểu hết thị trường cũng như nhu cầu khách hàng ở vực quận hoàng mai cụ thể các khu vực như : Quận Hoàng Mai có 14 phường 
  * Phường Hoàng Liệt
  * Phường Trần Phú
  * Phường Yên Sở
  * Phường Mai Động
  * Phường Vĩnh Hưng
  * Phường Tương Mai
  * Phường Định Công
  * Phường Tân Mai
  * Phường Đại Kim
  * Phường Giáp Bát
  * Phường Thịnh Liệt
  * Phường Hoàng Văn Thụ
  * Phường Thanh Trì
  * Phường Lĩnh Nam
  Lấy được các thông tin các khách hàng ở trên các địa bàn thuộc quận hoàng mai

 • Đối với mỗi phường thông tin khách hàng đạt được 50 khách hàng trở lên

 • Đối với mỗi phường đưa về công ty đạt được 10 khách hàng trở lên

 • Với doanh nghiệp nhà xưởng, trường học và siêu thị đạt 2 khách hàng

 • Với đại lý, nhà hàng, quán nước và hình thức kinh doanh khác đạt 8 khách hàng.

 1. Áp dụng đơn giá theo qui định của công ty đưa ra.

 • Từ 0- 5km áp dụng đơn giá bình thường

 • Từ 5 km trở lên áp đơn giá bình thường + 10% giá vận chuyển thực tế

 1. Số lượng đơn hàng để xuất hàng như sau:

 • Từ 5 km trở lên: + Đá túi các đơn gộp lại từ 50 túi trở lên.

+ Nước đóng bình đơn gộp lại 20 bình trở lên.

 • Từ 5 km trở xuống: Tùy theo tình hình thực tế mà xuất hàng không áp dụng đơn hàng.

 1. Chính sách với nhân viên thị trường

 • Tiền lương được trả cứng 2 triệu + với 5% doanh số đạt được trong tháng

 • Xe cộ được hỗ trợ 10.000 đ/ngày.

 • Nhân viên làm tốt vượt doanh số đạt theo tháng được cộng thêm 3% tổng doanh thu của tháng đó.

 • Doanh số áp cho đá túi 5kg: 5.000 túi / tháng ( với mùa hè), 1.500 túi/tháng (với mùa đông).

 • Doanh số áp cho bình nước 19 lít : 3.000 bình / tháng ( với mùa hè ), 2.000 bình/ tháng ( các mùa khác trong năm ).

Giám đốc