Đại gia đình Đông Lô Hà Nội

Đại gia đình Đông Lô Hà Nội

Đại gia đình Đông Lô Hà Nội

Đông Lô Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2018

Kính gi: - Các anh ch em đng nghip thân mến!

- Đi gia đình Đông Lô Hà Ni

Để chào mừng hưởng ứng sản phẩm công ty ra mắt thị trường mùa hè này. Cùng với sự kiện World Cup 2018 sẽ diễn ra ở nga vào dịp hè này, ban lãnh đạo công ty có lời tri ân cảm ơn sau sắc đến toàn bộ CBCNV , các hợp tác viên và tất cà anh chi, em đã song hành cùng công ty trong thời gian qua.

Để khích lệ tinh thần, để cho sản phẩm công ty Đông Lô Hà Nội gồm nước tinh khiết đóng chai, đóng bình và đá viên sạch mang nhãn hiệu “ COOL” đến gần, nhiều khách hàng hơn.

Giám đốc thông báo:

  • Tất cả CBCNV làm việc trong công ty ai mà giới thiệu cho công ty được 10 khách hàng trở lên bao gồm cả bình nước và túi đá thì sẽ được cộng thêm 5% lương cơ bản ở tháng giới thiệu đó. Ngoài ra nếu tất cả đơn đặt hàng gộp lại được trên 10 triệu thì cộng thêm 3% giá trị tất cả đơn hàng đó.

  • Tất cả các hợp tác viên, anh chị em không làm trực tiếp ở trong công ty nhưng song hành công ty thì nếu ai mà giới thiệu cho công ty được 10 khách hàng trở lên bao gồm cả bình nước và túi đá thì sẽ được 5% giá trị tất cả các đơn hàng. Ngoài ra nếu tất cả đơn đặt hàng gộp lại được trên 10 triệu thì cộng thêm 3% giá trị tất cả đơn hàng đó.

  • Tất cả CBCNV, hợp tác viên được dùng miễn phí túi đá hoặc bình nước trong thời gian một tháng sản phẩm ra thị trường.

 

  • Văn bản này thay cho thông báo quyết định của Giám đốc.

  • Cảm ơn tất cả anh, chị em đồng nghiệp đã gắn bó song hành cùng công ty.