Đá

ĐÁ BI

10,000 ₫

8,000 ₫

Là loại đá với kích thước 19 x 20 mm

Túi Đá Viên 5kg

10,000 ₫

Đá hình ống trong có lỗ nhỏ, dài khoảng 30-40 cm, đá viên trong suốt được làm từ nước tinh khiết đã qua hệ thống lọc Ro. Đá được cho vào trong túi trọng lượng 5kg